BOSSA PER PORTAR LA MUDA DE RECANVI, ELS BOLQUERS DELS NENS...

Dues mides: 20 cm. i 25 cm.